Vrijwilligers - svARC

Vrijwilligers

Sinds de ALV van 26 oktober 2015, heeft ARC officieel een vrijwilligerscommissie. Het doel van deze commissie is om er voor te zorgen dat ARC op een gestructureerde en toekomstgerichte wijze kan voorzien in haar vrijwilligersbehoefte zodat de vereniging kan blijven floreren. Want zonder vrijwilligers geen voetbal!

De belangrijkste opdracht die de vrijwilligerscommissie op dit moment heeft, is om toe te werken naar een nieuw vrijwilligersbeleid dat aansluiting vindt bij wat actueel en urgent is binnen de vereniging. Om dat te borgen zijn wij dit seizoen in gesprek met de verschillende commissies van ARC om te inventariseren welke knelpunten er spelen, en hoe deze zich vertalen naar een behoefte aan meer vrijwillige mankracht. Wanneer we alle commissies gesproken hebben, wordt het beleidsplan geschreven. Bij het in de praktijk brengen van het beleid heeft de vrijwilligerscommissie en coördinerende rol. Dit betekent dat wij niet zelf op zoek gaan naar vrijwilligers, maar het bestuur en de commissies binnen ARC adviseren over hoe zij dat zo goed mogelijk kunnen doen. Ook zullen wij in de toekomst wervingscampagnes gaan organiseren.

Uitgangspunten die centraal komen te staan in het vrijwilligersbeleid zijn: "Van vrijblijvendheid naar betrokkenheid", "Voor, door en van de leden" en "Als je bij ARC speelt (of je kind), doe je iets terug voor ARC". Verder huldigt de commissie het principe van de persoonlijke benadering en is het de bedoeling dat de commissies zelf zorgen voor nieuwe vrijwilligers.

Vragen
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, dan kunt u ons natuurlijk persoonlijk aan spreken of mailen via administratie@svarc.nl  Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!

  • OPGERICHT IN 1927
  • 2031 LEDEN
  • 112  TEAMS
  •  NL34RABO0301629188

Sv ARC
Sportpark Zegersloot
Olympiaweg 6
2406 LG Alphen aan den Rijn